Do czego służą marginesy?

Marginesy lub marginalia to obszar, na który zwykle nanosimy numerację stron. Jednak mają większe znaczenie niż się Tobie wydaje, a mianowicie wpływają znacząco na czytelność i postrzeganie Twojego dokumentu lub projektu.

W jaki sposób?

Wiadomo, że w dokumencie tekstowym liczba znaków w wierszu powinna oscylować pomiędzy 66 a 72. Ich ilość można ograniczyć na dwa sposoby, zwiększając rozmiar czcionki albo marginesów. Prawda jest taka, że powinieneś korzystać z obu metod jednocześnie.

Dlaczego z obu jednocześnie?

Nie możesz zwiększać rozmiaru czcionki w nieskończoność ostatecznie stanie się przytłaczająca i nieczytelna. Czcionka o rozmiarach od 9 do 13 punktów idealnie sprawdza się w materiałach, które ostatecznie trafią do ręki odbiorcy i będą czytane z bliska. Dlatego aby ograniczyć liczbę znaków w wierszu musisz popracować nad marginesami.

Jak definiować marginesy?

Podobnie jak przy justowaniu tekstu tak i tutaj można posłużyć się prostą metodą, a mianowicie możesz przyjąć, że margines dolny powinien być 1½ lub 2 razy większy od górnego. Pismo, które jest wyśrodkowane w poziomie wygląda jakby opadało. Ponadto marginesy lewy i prawy jednakowej szerokości, ale nie większe od dolnego. Dla dokumentu w formacie A4 ustaw margines górny oraz boczne na 3,17 cm, a dolny 3,81 cm. Teraz wypełnij całą stronę tekstem i sam oceń.

Czy tylko w pismach wypełnionych tekstem?

Jeśli potraktować projekt ulotki jako dokument to odpowiedź sama się nasuwa, jednak, aby być jednoznacznym powiem, że dobrze jest stosować tę zasadę dla wszystkich projektów. Na plakat patrzymy tak samo jak na pismo, jednak to, czy poświęcimy im więcej uwagi zależy tylko od tego czy projekt zrobił na nas jakieś wrażenie. Tym wrażeniem może być zastosowana zasada kompozycji, symetria lub po prostu konsekwencja projektanta. Spójrz na ulotkę, która ma nierówne marginesy boczne, a przekonasz się na własnej skórze o czym piszę.

Co ode mnie?

Uważam, że korzystanie z jakiejkolwiek zasady kompozycji jest lepsze od żadnej. Podobnie jak muzyka tak i obraz wpływa na stan emocjonalny odbiorcy, dlatego zadbaj, aby obcowanie z Twoimi dokumentami było radością dla duszy.