Jak przebiega proces produkcji?

Po pierwsze musisz przygotować projekt graficzny produktu, może to być na przykład etykieta na butelkę. Po drugie musisz w programie graficznym nanieść ścieżkę cięcia. Po trzecie wydrukować projekt. Po czwarte za pomocą plotera tnącego wykonać nacięcie foli zgodnie z naniesioną ścieżką w projekcie. Tak mniej więcej wygląda cały proces produkcji naklejki na folii samoprzylepnej. A teraz po kolei i ze szczegółami.

Czy projekt graficzny musi być wektorowy?

Projektem graficznym może być dowolny element, ilustracja, zdjęcie, logotyp tak naprawdę ograniczeń nie ma, zwiększa się tylko stopień trudności lub czas przygotowania takiego projektu.Ja posłużę się bitmapą przedstawiającą monument z Wysp Wielkanocnych aby zwiększyć poziom trudności. Teraz będę musiał stworzyć wektorową ścieżkę wokół obiektu bitmapowego i to najlepiej za pomocą jakiegoś automatycznego narzędzia, które da się szybko wdrożyć w masowej produkcji.

W jaki sposób stworzyć ścieżkę cięcia?

Maskę cięcia w programie Adobe Photoshop przygotowuję ręcznie, punkt po punkcie, aby pozbyć się tła ze zdjęcia. Później umieszczam plik programu Photoshop na stole roboczym programu Adobe Illustrator. Następnie wykonuję kopię obiektu, ponieważ jedną kopię przekształcę za pomocą opcji Aktywnej grafiki na obiekt wektorowy. Jakość przekształcenia nie ma dla mnie większego znaczenia, interesuje mnie obrys głównego obiektu, dlatego z predefiniowanych ustawień wybieram opcję Kolor 6. Następuje obrysowywanie obiektu i zamiana bitmapy na krzywe. Wychodzę z trybu aktywnej grafiki poprzez opcję Rozwiń. Usuwam powstałe białe tło i otrzymuję gotowy obiekt z wieloma punktami, a tym samym dostęp do opcji przekształcania ścieżek. Na powstały obiekt nakładam filtr z panelu Odnajdywanie ścieżekPołącz, który znacznie zmiesza ilość punktów w obiekcie, następnie wybieram opcję z górnego menu ObiektŚcieżki › Przesunięcie ścieżki... Podaję wartość przesunięcia 4 mm, złącza zaokrąglone, próg cięcia 4 i potwierdzam przyciskiem OK. Z powstałej ścieżki usuwam wypełnienie, nadaję kontur i mam wektorowy obrys przesunięty o 4 mm od obiektu głównego, który wykorzystam jako ścieżkę cięcia dla plotera tnącego.

Co dalej?

Teraz muszę dowiedzieć się jaką nazwę powinna mieć próbka koloru przypisana do konturu w projekcie, aby program obsługujący ploter tnący rozpoznał go jako ścieżkę cięcia. W przypadku ploterów tnąco- drukujących firmy Roland oraz oprogramowania VersaWorks kolor w projekcie powinien mieć nazwę CutContour i plik do druku zapisany w formacie EPS. Wczytując taki plik do kolejki druku, program będzie szukał ścieżki o kolorze specjalnym CutContour, a kiedy już ją znajdzie potraktuje jako ścieżkę cięcia. Dalej już tylko druk, odrobina czasu na przeschnięcie wydruku i automatyczne cięcie po obrysie.

Co w przypadku ploterów bez opcji cięcia?

Etap przygotowania projektu jest podobny, dochodzi tylko dodatkowy krok dodawania specjalnych znaczników dla plotera tnącego, który w tym przypadku jest osobnym urządzeniem zewnętrznym. Produkcja wygląda tak, że druk odbywa się na jednym urządzeniu, a cięcie na drugim, dodatkowo drukarka obsługiwana jest za pomocą programu rastrującego, a cięcie osobnym programem do obsługi plotera tnącego.

Jak przygotować projekt dla dwóch urządzeń?

Poprawnie przygotowany projekt powinien być podzielony na warstwy, które będą zgodnie z ich przeznaczeniem wykorzystane na poszczególnych etapach produkcji. Ja na przykład stosuję racjonalne nazewnictwo, tak aby osoba trzecia mogła od razu zorientować się jakie były moje intencje. Pierwsza warstwa Print, będzie tylko drukowana, dlatego zawiera projekt graficzny mojej naklejki oraz kilka dodatkowych elementów graficznych tak zwanych paserów, które muszą być wydrukowane. Druga warstwa Path zawiera tylko ścieżkę cięcia czyli kontur z mojego projektu oraz pasery, które dostarczą tylko informacji o punkcie odniesienia się plotera do materiału założonego na urządzeniu.

Jak nanieść pasery?

Nanoszenie markerów jest procesem w miarę automatycznym, wystarczy zaznaczyć projekt, który ma być wycięty, uruchomić makro dostarczone przez producenta sprzętu tnącego i to wszystko. Rezultatem działania makra będzie dodatkowa warstwa z paserami cięcia.

Co ode mnie?

Naklejki z wizerunkiem superbohaterów, etykiety na produktach, projekty na witrynach sklepowych to wszystko to bardzo ciekawy produkt. Osobiście uwielbiam łączone procesy, gdzie na etapie produkcji wykorzystuje się różne technologie, wówczas mam do czynienia z materialną rzeczą, a nie tylko z binarną abstrakcją komputerową.